Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
M.U.V.
Parteneri PARTENERIATUL ÎN CADRUL PROIECTULUI: Beneficiar - Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București și Partener 1 - Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca. Click aici pentru mai multe detalii ...
Grup tinta Grupul țintă este reprezentat de 400 de studenți înmatriculați în învățământul superior medical veterinar, din anii clinici. Click aici pentru mai multe detalii ...
Rezultate •Dezvoltarea cursului Medicina Veterinară de Urgență, care va cuprinde următoarele module:◦Ghid de conduită în urgențe majore ◦Urgențe respiratorii ◦Urgențe Neurologice ◦Urgențe gastrointestinale ◦Urgențe ale aparatului urinar ◦Urgențe endocrine și metabolice ◦Urgențe în accidentul rutier și în căderile de la înălțime •acordarea de premii pentru studenții participanți la curs, ce au obținut performanțe deosebite în urma examinării. •un Studiu elaborat în cadrul proiectului în vederea corelării învățământului universitar medical veterinar cu cerințele și nevoile pieței muncii. •1 rețea sectoriala în domeniul medicinii veterinare, prin cooptarea de instituții de învățământ superior, potențiali angajatori, organizații profesionale, organizații neguvernamentale.
Activități A1. Dezvoltarea disciplinei medicina de urgență veterinară, conform nevoilor pieței muncii și reglementarilor europene în domeniu A2. Implementarea disciplinei medicina de urgență veterinară în cadrul ciclului de licență medical veterinar A3. Înființarea și dezvoltarea unei rețele sectoriale prin semnarea unui acord de parteneriat între instituții universitare în domeniu, companii/ instituții publice/ asociații profesionale/ asociații ale studenților. A4. Realizarea unui studiu în vederea corelării învățământului universitar medical veterinar cu cerințele și nevoile pieței muncii și publicarea și promovarea rezultatelor studiului în cadrul unui seminar A5. Diseminarea rezultatelor proiectului și contribuția acestuia la îmbunătățirea programului de licență medical veterinar în conformitate cu cerințele pieței muncii Mai multe detalii ....
Obiective Îmbunătățirea programului de studii de licență în învățământul superior medical veterinar în conformitate cu CNCIS pentru un număr de 400 de studenți prin introducerea de noi discipline și dezvoltarea unei rețele Mai multe detalii...

Programe U.E.

steag-ue-flagsonline-it Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro 

Masa rotundă – USAMV București, 03.04.2015

Masa rotundă „Impactul medicinei veterinare de urgență în pregătirea teoretică și practică a medicului veterinar” – USAMV București.

Data: 03.04.2015, ora 09:30

Locația: Facultatea de Medicină Veterinară București, Amfiteatrul Locusteanu

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București, organizează în cadrul proiectului POSDRU /156/1.2/G/136748 „Medicina veterinară de urgență - inovare și noi competențe în sistemul universitar medical veterinar (MUV)” cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, masa rotundă cu tematica Impactul medicinei veterinare de urgență în pregătirea teoretică și practică a medicului veterinar.

Mai multe detalii...

Calendarul de examinare al studenților din cadrul USAMV București

In atenția studenților din cadrul USAMV București!

Calendarul de examinare la disciplina MUV

Miercuri 01.04.2015, ora 14: examen practic an 4 - seria 1

Joi 02.04.2015, ora 12: examen practic an 4 - seria 2

Sâmbătă 04.04.2015, orele 9-11: examen scris pt. anul 4 (seriile 1 si 2), anul 5 (grupa suplimentară) si anul 6 (grupa suplimentară)

Sâmbătă 04.04.2015, ora 11: examen practic anul 5 (grupa suplimentară) si anul 6 (grupa suplimentară)

Conferința finală a proiectului POSDRU 136748, 7 mai 2015

04 mai 2015

COMUNICAT DE PRESĂ - Conferința finală a proiectului POSDRU 136748 „Medicina veterinară de urgență - inovare și noi competențe în sistemul universitar medical veterinar”

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti organizează Conferința finală a proiectului “Medicina veterinară de urgență - inovare și noi competențe în sistemul universitar medical veterinar”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, conform contractului POSDRU/156/1.2/G/136748.

Evenimentul va avea loc joi, 7 mai 2015, ora 11:00, la sediul Facultății de Medicină Veterinară, Aula Prof. univ. Dr. Aurel Popoviciu, Splaiul Independenţei, nr. 105, sector 5, Bucureşti.

Proiectul este implementat de către Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, în parteneriat cu Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, având o durata de 12 de luni şi o valoare de 2.099.069,72 lei.

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea programului de studii de licență în învățământul superior medical veterinar în conformitate cu CNCIS, pentru un număr de 400 de studenți, prin introducerea de noi discipline și dezvoltarea unei rețele sectoriale între centrele universitare și instituțiile publice/ companiile/ întreprinderile/ asociațiile profesionale/ asociații ale studenților din domeniul medical veterinar, pentru o mai bună corelare între învățământul superior medical veterinar cu cerințele pieței muncii în contextul crizei economice.

Persoana de contact: Asist. univ. Dr. Manuela Pascal – Asistent de proiect
Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti
B-dul Splaiul Independentei, nr.105, sector 5, Bucureşti
E-mail: posdru136748@gmail.com

Masa rotunda – USAMV Cluj

Universitatea de Ştiinţe Agricole și Medicină Veterinară Cluj – Napoca, organizează în cadrul proiectului POSDRU/156/1.2/G/136748 “Medicina veterinară de urgență – inovare și noi competențe în sistemul universitar medical veterinar (MUV)” cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Masa rotundă cu tematica: Importanţa medicinei veterinare de urgenţă în pregătirea continuă a specialiştilor veterinari.

In acest sens, Universitatea de Ştiinţe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Facultatea de Medicină Veterinară are plăcerea de a vă invita să participați la desfășurarea evenimentului, ce va avea loc în data de 08.04.2015, ora 13,00 la Centrul de Cercetare pentru Biodiversitate al universităţii.

Acest eveniment reprezintă o oportunitate semnificativă de a cunoaște și de a dezvolta relații de parteneriat cu principalii actori din mediul socio-economic. Scopul principal este de a încuraja transferul de bune practici între mediul socio-economic și mediul academic prin dezvoltarea de proiecte comune de investiţii, stagii de practică, cercetare sau programe de voluntariat în domeniul medical veterinar.

Pentru informaţii suplimentare, persoana de contact este d-na. Ivan Camelia, e-mail: ivancami@yahoo.com