Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Grup tinta

Grup tinta

Grupul țintă este reprezentat de 400 de studenți înmatriculați în învățământul superior medical veterinar, din anii clinici, după cum urmează: 150 din anul IV, 150 din anul V, 100 din anul VI. Membrii grupului țintă vor fi antrenați, prin participarea la prelegerile de curs și prin implicarea activă, la salvarea pacienților aflați în stare critică.

Prelegerile de curs vor conține elemente teoretice obligatorii pentru acordarea primului ajutor și stabilizarea pacienților în toate tipurile de urgențe medicale veterinare.

Studenții vor participa activ la culegerea și coroborarea informațiilor pentru stabilirea unui diagnostic corect pentru a creste la maxim rata de supraviețuire a pacientului aflat în stare critică.

 

medicina

Motivarea grupului țintă: În contextul unei lumi în continuă mișcare, în care riscurile sunt pretutindeni medicina de urgență joacă un rol deosebit de important pentru salvarea vieții. Ca o extensie firească, medicina de urgență începe să câștige teren și în medicina veterinară. Această specialitate a apărut din dorința de a crea acțiuni unitare și protocoale standardizate pentru salvarea animalelor.

Medicina de urgență este o specializare complexă, care implică cunoștințe din toate domeniile medicinei veterinare care sunt utilizate într-un mod propriu, specific și standardizat. Medicina de urgență implică intervenția concomitentă a unei echipe și a unui echipament complex și specific. Membrii grupului țintă vor avea posibilitatea de a aplica protocoalele specifice medicinii de urgență prin implicarea directă în stabilizarea și monitorizarea pacienților.

Prin realizarea rețelei sectoriale între centre universitare/ instituții publice/ companii/ întreprinderi/ asociații profesionale/ asociații ale studenților din domeniul medical veterinar se vor putea stabili contacte directe între mediul universitar și piața muncii. Pe de o parte, actorii de pe piața muncii (instituții, cabinete, clinici veterinare) vor fi informați că viitori absolvenți din domeniul medicinii veterinare au competențe în medicina de urgență. Pe de alta parte, acești actori vor fi implicați direct în dezbateri pentru realizarea unei curricule optime, în funcție de cerințele pieței.

Studenții membri ai grupului țintă vor fi motivați pentru participarea la activitățile proiectului prin acțiuni ce vor avea ca rezultat direct dobândirea de abilități de lucru conforme cu cerințele și nevoile pieței muncii, prin adaptarea ofertelor de învățământ, îmbunătățirea interacțiunii dintre universitățile de profil și mediul de afaceri/ cercetare, prin înființarea și dezvoltarea unei rețele sectoriale de parteneriat pentru corelarea ofertei educaționale de medicină veterinară cu schimbările pieței muncii în domeniu. Toate aceste aspecte vor conduce la creșterea oportunităților de angajare a tinerilor absolvenți de medicină veterinară.

Prin curricula dezvoltată se vor acoperi domeniile de acțiune majoră în medicina de urgență. Prin intermediul proiectului se integrează coerent în curricula teoretică și în practică elemente și cunoștințe disparate în alte discipline de studiu, se urmărește creșterea gradului de implicare a mediului socio-economic în reactualizarea programelor de studii de licență medical veterinare și se identifică soluții reale pentru sporirea relevanței calificării pe piața muncii în domeniul medical veterinar prin realizarea studiului.