Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Lista initiala a beneficiarilor de burse – pentru studentii din cadrul FMV Bucuresti

Rezultatele finale pentru proiectul POSDRU 136748 – Medicina veterinară de urgență – inovare și noi competențe în sistemul universitar medical veterinar (MUV) pot fi CONTESTATE în termen de 72 de ore lucrătoare de la data afișării (30.04 – 5.05.15). Contestațiile se pot depune la asistent proiect dr. Manuela Pascal.

Pentru a intra în posesia premiilor, STUDENȚII PREMIANȚI trebuie să aducă un extras de cont semnat și ștampilat de către banca emitentă în perioada 6 – 8.05.2015 la asistent proiect dr. Manuela Pascal.

Lista – an 4: 136748 – FMVB – premii an IV

Lista – an 5: 136748 – FMVB – premii an V

Lista – an 6: 136748 – FMVB – Premii an VI