Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Parteneri

Parteneri

logo_USAMVB

Beneficiar: Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București

www.usamvb.ro

 

logo_USAMV_CJ

Partener 1: Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca

www.usamvcluj.ro

 

Relația de parteneriat este construită pe un istoric de colaborări anterioare de succes în domeniile formării de resurse umane și al cercetării. Parteneriatul pentru acest proiect s-a realizat pornind de la premisa combinării resurselor și expertizei tuturor partenerilor implicați, de la obiectivele comune – dezvoltarea și modernizarea facultăților și specializărilor existente; dezvoltarea de noi curricule inovatoare care să ducă la o mai bună integrare a studentului pe piața muncii din domeniul medical veterinar; înființarea unei rețele la nivelul sectorului medical veterinar care să sprijine îmbunătățirea sistemului de învățământ superior medical veterinar; realizarea unui studiu în vederea identificării lacunelor și soluțiilor pentru alinierea cu piața muncii în domeniul medical veterinar, precum – și de la expertiza specifică a partenerilor de a implementa cu succes proiecte finanțate prin FSE.