Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Prezentare proiect

Prezentare proiect

Parteneri

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca

 

Perioada de implementare: 20.05.2014 –  19.05.2015

 

Obiectivele proiectului

Obiectivul general:

Îmbunătățirea programului de studii de licență în învățământul superior medical veterinar în conformitate cu CNCIS pentru un număr de 400 de studenți prin introducerea de noi discipline și dezvoltarea unei rețele sectoriale între centrele universitare/ instituții publice/ companii/ întreprinderi/ asociații profesionale/ asociații ale studenților din domeniul medical veterinar, pentru o mai bună corelare între învățământul superior medical veterinar cu cerințele pieței muncii în contextul crizei economice.

 

Obiective specifice:

OS1. Extinderea oportunităților de învățare pentru 400 de studenți din învățământul superior medical veterinar prin dezvoltarea și implementarea disciplinei de medicina de urgență veterinara, în raport cu cerințele pieței muncii.

OS2. Înființarea/ dezvoltarea/ consolidarea unei rețele la nivel sectorial în domeniul medical veterinar prin implicarea tuturor instituțiilor de învățământ superior medical veterinar, a unui număr de 10 companii/ instituții publice/ întreprinderi/ asociații profesionale/ asociații ale studenților relevante în domeniu.

 

Activități

 A0. Activități de management de proiect

 

A1. Dezvoltarea disciplinei medicina de urgență veterinară, conform nevoilor pieței muncii și reglementarilor europene în domeniu

A1.1. Definirea obiectivelor noii discipline în conformitate cu reglementările naționale/ europene în învățământul medical veterinar

A1.2. Proiectarea modulelor disciplinei, detalierea activităților, planificarea acestora

A1.3. Dezvoltarea curriculei de medicină de urgență veterinară, a instrumentelor de lucru, a materialelor suport pe cele 7 module:

1.3.1. Ghid de conduită în urgențe majore

1.3.2. Urgențe respiratorii

1.3.3. Urgențe neurologice

1.3.4. Urgențe gastrointestinale

1.3.5. Urgențe ale aparatului urinar

1.3.6. Urgențe endocrine și metabolice

1.3.7. Urgențe în accidentul rutier și în căderile de la înălțime

 

A1.4. Introducerea disciplinei de medicină de urgență veterinară în planurile de învățământ ale solicitantului si partenerului 1 pentru anii clinici (IV, V, VI).

 

A2. Implementarea disciplinei medicina de urgență veterinară în cadrul ciclului de licență medical veterinar

A2.1. Înscrierea și instruirea studenților ce vor participa în cadrul activității de implementare

A2.2. Implementarea disciplinei medicina de urgență pe cele 7 module prin activități de predare/ învățare și componentă practică

A2.3. Examinarea studenților participanți în cadrul implementării noii discipline pe bază de examen scris și probă practică

A2.4. Acordarea unui număr de 90 premii pentru studenții membri ai grupului țintă cu performanțe deosebite în urma examinării.

 

A3. Înființarea și dezvoltarea unei rețele sectoriale prin semnarea unui acord de parteneriat între instituții universitare în domeniu, companii/ instituții publice/ asociații profesionale/ asociații ale studenților.

A3.1. Identificarea tuturor actorilor în domeniu și contactarea acestora și exprimarea intenției de a participa în cadrul rețelei

A3.2. Realizarea a 2 mese rotunde cu actorii din domeniu interesați în colaborarea, transferul de know-how, crearea și utilizarea de baze de date.

A3.3. Semnarea acordului de parteneriat și consolidarea rețelei sectoriale

 

A4. Realizarea unui studiu în vederea corelării învățământului universitar medical veterinar cu cerințele și nevoile pieței muncii și publicarea și promovarea rezultatelor studiului în cadrul unui seminar

 

A5. Diseminarea rezultatelor proiectului și contribuția acestuia la îmbunătățirea programului de licență medical veterinar în conformitate cu cerințele pieței muncii

A5.1 Conferința de lansare

A5.2 Activități de informare și publicitate – website proiect, newsletters proiect, materiale de promovare și diseminare în format electronic și hârtie

A5.3 Organizarea a 2 seminarii în vederea diseminării și promovării rezultatelor proiectului și a schimbului de bune practici

A5.4 Conferința de închidere